Укр
Рус
Сварожич, - ти господар своєї землі і володар своєї влади!

Творцю Слов'яно-Арійського народу, Богу Сварогу – тисячі років! І ми не раби його, а діти – Сварожичі! Але зв'язок з Творцем Предками втрачено через низку катастроф планетарного масштабу. Вцілілі наші Роди насильно потрапили під вплив чужорідних темних сил. Стародавні письмена, артефакти і все, що пов'язано з великим минулим Слов'яно-Арійського народу, ними були приховані або знищені! Наша ВіРа – відання Ра (знання початкового світла світоутворення і законів природи), інородцями підмінена на релігії, де частки знань минулого змішалися з їхнім сектантським світоглядом! Самовизначившись наднацією у людства, змінивши істину на брехню і маніпулюючи свідомістю, вони розділяють та володарюють і сьогодні! Позбавлені справжніх знань, закабалені люди для інородців стали рабами, людьми другого гатунку – гоями! Задурені чужорідною ідеологією Сварожичі теж опустилися в темряву невігластва, деградації та фізичного самознищення, не помічаючи реальної загрози зникнення як РаСи - в минулому, РаСи Великого народу! У заповідях рідних Богів сказано, що сила наших Родів у єдності!
З метою прозріння та єднання Сварожичів, створений слов'яно-арійський медіа ресурс, який працює не з волі чужорідних релігійних сектантів, а з волі Богів – Предків наших! На своєму телеканалі володар Рідної землі знайде благодатне зерно розуму, яке посіє в його зневоленій душі,

 
Сварожич, – отримай посвідчення для контролю влади і захисту свого Роду
Права, відповідальність та захист співробітників ЗМІ
ст. 56 ЗУ про ТБ та РМ. Співробітники ЗМІ мають право на отримання від державних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності необхідної інформації для провадження своєї діяльності у порядку, передбаченому законами України.
ст. 60 ЗУ про ТБ та РМ.  Співробітники ЗМІ перевіряють достовірність отриманої інформації. Не допускають випадків поширення відомостей, які порушують права та законні інтереси громадян, принижують їхню честь та гідність.
ст. 171 ККУ Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
ст. 347 ККУ Умисне знищення чи пошкодження майна журналіста.
ст. 348 ККУ Посягання на життя журналіста.
 
Вид посвідчення (сторона 2)
Вид посвідчення (сторона 1)
Закон, факти та артефакти

Сварожич, виконай волю предків!

Сварожич, знай це про себе!

Конституційні права народу

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що перебувають у межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених цією Конституцією.
Стаття 5. Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповане державою, її органами чи посадовими особами.